Tietosuojaseloste - Delingua

Tietosuojaseloste

>

Tietosuojaseloste

 

YLEISTÄ

 

Tässä tietosuojaselosteessa kerrotaan, minkälaisia henkilötietoja Delingua Oy voi kerätä sinusta tilatessasi sen palveluita, ottaessasi yhteyttä Delingua Oy:hyn sen verkkosivujen kautta tai käyttäessäsi sen portaalia (jäljempänä yhdessä ”Palvelu”) tai toimiessasi Delingua Oy:n lukuun alihankkijana, sekä mihin tarkoituksiin ja millä perusteella Delingua Oy voi tällaisia tietojasi käyttää. Käyttämällä Palvelua hyväksyt tietojesi käsittelyn tämän tietosuojaselosteen mukaisesti.

Delingua Oy voi ajoittain muuttaa tätä tietosuojaselostetta, esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa, julkaisemalla siitä uuden version verkkosivuillaan. Delingua Oy pyrkii käyttämään kohtuullisia keinoja ilmoittaakseen sinulle hyvissä ajoin etukäteen mahdollisista muutoksista ja niiden vaikutuksista. Sinua kehotetaan tarkastamaan tämä tietosuojaseloste aina saatuasi tiedon sitä koskevista muutoksista.

 

TIEDOT REKISTERISTÄ

 

 1. REKISTERIN NIMI:

Delingua Oy:n

1. asiakas- ja markkinointirekisteri ja
2. alihankkijarekisteri (osarekisteri)

 1. REKISTERINPITÄJÄ

Delingua Oy, Mechelininkatu 1a, 00180 Helsinki
Y-tunnus: 2009465-7 (jäljempänä ”Delingua”)

 1. DELINGUAN YHTEYSHENKILÖ REKISTERIASIOISSA

Katja Virtanen, katja.virtanen@delingua.fi

Delingua Oy, Mechelininkatu 1a, 00180 Helsinki

 1. REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT

Asiakas- ja markkinointirekisteriin kerätään seuraavat tiedot:

 • Delinguan yritysasiakkaana olevan tai potentiaalisen yritysasiakkaan yhteyshenkilön tai muun luonnollisen henkilön (jäljempänä ”Asiakas”) etu- ja sukunimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero, yleisesti saatavilla olevat luokittelutiedot sekä tiedot markkinoinnin luvista ja kielloista;
 • Asiakkaan itsensä antamat luokittelutiedot;
 • Asiakkaan IP-osoitetieto tai muu tunniste;
 • Asiakkaan antamat asiakaspalautetiedot:
 • Asiakkaan tilaus-, laskutus- ja toimitustiedot;
 • Asiakkaasta evästeiden kautta kerättävät tiedot;
 • Asiakkaasta sosiaalisen median kanavista kerättävät tiedot; ja
 • muut Asiakkaasta hänen suostumuksellaan kerättävät tiedot.

Alihankkijarekisteriin kerätään seuraavat tiedot:

 • Tulkkien, kääntäjien ja kielikouluttajien (jäljempänä ”Alihankkija”) etu- ja sukunimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero;
 • muut tunnistetiedot (esimerkiksi Y-tunnus tai verokortilla työskenteleviltä henkilötunnus);
 • Alihankkijan itsensä antamat luokittelutiedot (esimerkiksi kieliparit tai ansioluettelot);
 • käännös-, kielikoulutus- ja tulkkaustoimeksiannot; ja
 • Alihankkijan työsuorituksista annetut palautetiedot.
 1. REKISTERIN TIETOLÄHTEET

Delingua tallentaa asiakas- ja markkinointirekisteriin Asiakkaan henkilötiedot, jotka Asiakas itse toimittaa Delingualle yhteydenottolomakkeella Delinguan verkkosivuston www.delingua.fi tai palvelun alasivujen tai alidomainien (esim. info.delingua.fi) kautta tai sähköpostilla. Lisäksi Asiakkaan henkilötietoja kerätään Asiakkaan edustaman yrityksen ja Delinguan välisestä asiakassopimuksesta sekä yleisesti saatavilla olevista lähteistä.

Alihankkijan tietoja kerätään ensisijaisesti Alihankkijalta itseltään.

 1. REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Henkilötietojen käsittelyn käyttötarkoituksena on asiakas-, alihankkija- tai henkilösuhteen hoitaminen ja kehittäminen, Palvelun tuottaminen ja kehittäminen, Palvelusta ja tuotteista tiedottaminen ja viestiminen, tilastollinen seuranta sekä laskuttaminen.  Henkilötietojen käsittelyn perusteena on tällöin sopimussuhde ja/tai suostumus.

Alihankkijan henkilötunnuksen käsittely perustuu toimeksiantosuhteeseen liittyvien Delinguan velvollisuuksien ja etuuksien hoitamiseen.

Henkilötietojen käsittelyllä voimme siis palvella sinua paremmin ja kehittää tuotteitamme ja palveluitamme vastaamaan tarpeitasi. Verkkopalvelussa annettujen tietojen perusteella voimme antaa sinulle pääsyn verkkopalvelun eri osiin ja sisältöihin.

Delinguan potentiaalisten asiakkaiden henkilötietojen käyttötarkoituksena on Delinguan Palvelun myynti- ja markkinointitoimenpiteiden suorittaminen, kuten markkinointiviestien lähettäminen sähköpostitse.  Potentiaalisten asiakkaidemme henkilötietojen käsittelyllä ei ole muita vaikutuksia kuin markkinointiviestien kohdentaminen. Henkilötietojen käsittelyn perusteena on tällöin Delinguan oikeutettu etu.

Delingua saattaa lähettää sinulle kohdennettuja markkinointi-, asiakas- ja yhteistyökumppaniviestejä, joiden lähettämisen hyväksyt itse verkkopalvelussamme tai erillisellä sopimuksella. Voit myös kieltäytyä vastaanottamasta näitä viestejä.

 1. TIETOJEN LUOVUTUS

Delingua käsittelee tietojasi vain Palvelun toimittamisen vaatimissa rajoissa. Palvelua tuottaessaan Delingua voi voimassa olevan lainsäädännön sallimissa rajoissa luovuttaa tietojasi yhteistyökumppaneilleen (esimerkiksi tilitoimistolleen ja järjestelmätoimittajilleen), jotka on velvoitettu käsittelemään tietoja vain Delinguan lukuun suoritettavia toimenpiteitä varten. Delingua varmistaa aina, että sen yhteistyökumppanit eivät käsittele siirrettäviä henkilötietoja mitään muita tarkoituksia varten. Lisäksi Delingua voi luovuttaa Alihankkijalle Asiakkaan yhteystiedot ja päinvastoin, mikäli Palvelun tuottaminen sitä edellyttää.

Rekisterissä olevia tietoja ei siirretä EU-/ETA-alueen ulkopuolelle.

 1. HENKILÖTIETOJEN SÄILYTTÄMISEN PERIAATTEET

Delingua säilyttää tietojasi rekisterissä seuraavien periaatteiden mukaisesti:

Asiakkaiden ja Alihankkijoiden tietoja säilytetään niin kauan kuin asiakas- tai toimeksiantosuhde on voimassa tai Asiakas tai Alihankkija on Delinguan asiakkaana tai alihankkijana olevan yrityksen palveluksessa. Asiakas- tai toimeksiantosuhteen päättymisen jälkeen tarpeellisia tietojasi säilytetään enintään 10 vuoden ajan.

Delinguan potentiaalisten asiakkaiden tiedot säilytetään suoramarkkinointitarkoitukseen niin kauan kuin henkilö toimii tehtävissä, joihin markkinoitava tuote tai palvelu liittyy edellyttäen, että henkilö ei ole kieltänyt suoramarkkinointia. Tällöin suoramarkkinoinnin osalta voidaan kuitenkin säilyttää tieto siitä, että henkilö on kieltänyt suoramarkkinoinnin. Delingua voi säilyttää henkilön tietoja kauemminkin, jos sovellettava lainsäädäntö tai Delinguan sopimusvelvoitteet kolmansia osapuolia kohtaan edellyttävät pidempää säilytysaikaa.

 1. REKISTERIN SUOJAUS

Rekisteri ja osarekisterit on suojattu ulkopuolisten käytöltä. Niiden käyttäminen on suojattu henkilökohtaisin käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Rekisterin käyttäjiä sitoo vaitiolo- ja salassapitovelvollisuus. Rekistereihin on pääsy ainoastaan niillä Delinguan työntekijöillä ja Alihankkijoilla, joiden työtehtävät edellyttävät rekistereissä olevien tietojen käsittelyä.

Portaalin käyttöoikeudet myönnetään Delinguan erikseen hyväksymille luonnollisille henkilöille. Portaalin käyttäjät saavat portaalin kautta tietoja vain yllä olevan kohdan 7. mukaisesti.

 1. EVÄSTEET

Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka internetselain tallentaa automaattisesti tietokoneellesi/päätelaitteellesi vieraillessasi eri verkkosivustoilla. Selain lähettää tiedon vierailustasi takaisin verkkosivulle, kun vierailet siellä uudestaan. Kaikki nykyaikaiset verkkosivut käyttävät evästeitä tarjotakseen sinulle personoidumman selainkokemuksen.  Myös Delinguan verkkopalvelu hyödyntää evästeitä, jotta Delingua voi tarjota Palvelun mahdollisimman käyttäjäystävällisenä ja laadukkaana.

Kukin eväste on erikseen asetettu kullekin päätelaitteellesi ja evästeitä voi lukea ainoastaan sillä palvelimella, jolla eväste on asetettu. Koska eväste on sidottu selaimeen eikä lähtökohtaisesti ole jaettavissa eri selainten tai laitteiden välillä (ellei jokin selain, lisäosa tai muu sovellus erikseen mahdollista tätä), evästeiden hallinnoimiseksi tekemäsi valinnat soveltuvat lähtökohtaisesti vain kyseiseen yksittäiseen selaimeen. Eväste ei voi ajaa ohjelmistoja, eikä sitä voida käyttää virusten tai muun haitallisen koodin toimittamiseen, eikä vahingoittamaan päätelaitettasi tai tiedostojasi. Yksittäistä käyttäjää ei voida tunnistaa pelkästään evästeen tai vastaavien teknologioiden käytön kautta.

Delinguan verkkosivut käyttää Giosg-, Hubspot- sekä Google Analytics -ohjelmistoja (”Ohjelmistot”) kerätäkseen anonyymejä tilastoja sivuston käyttäjistä, minkä tarkoituksena on parantaa Palvelun laatua. Ohjelmistot tallentavat muun muassa tietoja sivuston kävijöistä, vierailun kestosta ja suosituimmista linkeistä.

Mikäli et halua Palvelun saavan tietoja evästeiden avulla, voit kieltää evästeet (useimmat selainohjelmat mahdollistavat evästetoiminnon poiskytkemisen). Huomaa kuitenkin, että tällöin Delinguan verkkosivut ja/tai Palvelu ei välttämättä toimi häiriöittä.

 1. SOSIAALISEN MEDIAN LIITÄNNÄISET

Delinguan verkkosivuilla voi olla linkkejä ja yhteyksiä kolmannen osapuolen verkkosivuihin sekä ns. sosiaalisen median liitännäisiä (esim. Facebookin yhteisöliitännäisiä). Sosiaalisen median liitännäisten käyttäminen voi lähettää tunnistettavaa tietoa kyseisille sosiaalisen median palveluntarjoajille. Liitännäisen avatessasi saatat sallia kolmansien osapuolten verkkosivujen evästeiden tallentumisen tietokoneellesi, jolloin näiden hallinnoijat voivat seurata sivun käyttöä, mikäli olet kirjautunut kyseisen palveluntarjoajan sosiaaliseen mediaan. Näihin Delinguan sivustoilla ja Palvelussa oleviin kolmannen osapuolen tarjoamiin palveluihin tai kolmannen osapuolen välittämiin sovelluksiin sovelletaan kolmannen osapuolen yksityisyys-, käyttö- ja muita ehtoja. Delingualla ei ole määräysvaltaa tällaisiin kolmansien osapuolten verkkosivuihin, eikä Delingua ole vastuussa mistään niillä julkaistusta materiaalista tai niiden käytöstä.

 1. REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Sinulla on soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti oikeus milloin tahansa:

 • saada tieto tietojesi käsittelystä;
 • saada pääsy omiin tietoihisi ja tarkastaa ne;
 • vaatia epätarkan ja virheellisen tiedon oikaisemista ja tietojen täydentämistä tai niiden poistamista;
 • peruuttaa suostumuksesi ja vastustaa tietojesi käsittelyä siltä osin, kuin tiedon käsittely perustuu antamaasi suostumukseen;
 • vastustaa tietojesi käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseesi liittyvällä perusteella siltä osin kuin tietojesi käsittelyperusteena on Delinguan oikeutettu etu;
 • saada tietosi koneluettavassa muodossa ja siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle edellyttäen, että olet itse toimittanut kyseiset tiedot Delingualle, ja Delingua käsittelee tietojasi sopimuksen tai annetun suostumuksen perusteella ja käsittely suoritetaan automaattisesti; ja
 • vaatia tietojesi käsittelyn rajoittamista.

Jos peruutat antamasi suostumuksen, se ei vaikuta ennen peruuttamista toteutettuun tietojesi käsittelyn lainmukaisuuteen. Suostumuksesi peruuttaminen ei aiheuta muita vaikutuksia kuin sen, että Delingua ei voi lähettää sinulle enää suoramainontaa, etämyyntiä, suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimuskyselyitä eikä käsitellä tietojasi henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten.

Sinun tulee lähettää tarkastus-, oikaisu- ja poistamispyyntösi kirjallisesti tässä tietosuojaselosteessa kohdassa 3 mainitulle Delinguan yhteyshenkilölle. Delingua voi pyytää sinua tarkentamaan pyyntöäsi kirjallisesti ja varmentamaan henkilöllisyytesi ennen pyyntösi käsittelemistä. Delingua voi myös kieltäytyä pyyntösi toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella.

Sinulla on myös aina oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle taikka sen EU:n jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa asuinpaikkasi tai työpaikkasi sijaitsee, mikäli katsot, että Delingua ei ole käsitellyt henkilötietojasi soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

 1. MUUTOKSET TIETOSUOJASELOSTEESEEN

Delingua päivittää tietosuojaselosteen muutokset viipymättä Delinguan verkkopalveluun. Tämä tietosuojaseloste on päivitetty viimeksi 11.4.2018.