Rättstolkning - delingua

Rättstolkning

Rätten att kommunicera på sitt eget språk i domstolen är en mänsklig rättighet.

I rättssalen om någonstans behövs en erfaren professionell tolk. Det är fråga om förverkligandet av en människas rättskydd, vilket en kvalificerad tolk kan garantera.

Rättstolken behärskar det juridiska språkets särdrag och etablerade uttryck på båda sina arbetsspråk. Med hjälp av vårt ISO-certifierade kvalitetsprocess godkänner vi endast tolkar som uppfyller våra strikta kvalitetskrav.

Vi erbjuder rättstolkning för olika rättsinstanser för såväl rättsliga myndighetsärenden som handläggning av ärenden hos polisen och immigrationsmyndigheten.

Ta kontakt, så berättar vi gärna mer om vår rättstolkningsservice!

Om du vill beställa en rättstolk, ring numret 044 285 5677 eller 020 743 1389.