Konferenstolkning - delingua

Konferenstolkning

>

Vi vågar påstå att vi är Finlands bästa konferenstolkningsbyrå. Åtminstone att döma av vår kundnöjdhet. Vår ISO-certifierade tolktjänst förmedlar bara tolkar med erfarenhet av internationella uppdrag, vars kunnande vi är stolta över.

Vi har ordnat tolkning för otaliga bolagsstämmor, företagskonferenser, affärsmöten, gruppdiskussioner och seminarier. Läs eller fråga mer om våra referenser och bli övertygad om vår kompetens!

Som konferenstolkning kan du välja antingen simultan- eller konsekutivtolkning enligt tillfälle. Simultantolkning är tolkning som sker samtidigt som talaren talar, och konsekutivtolkning sker efter att talaren talat klart. Våra sakkunniga kan avgöra, vilken lösning som passar bäst just för ditt evenemang.

Vid behov kan vi även ordna tolkningsutrustning till platsen och ge råd om faktorer som ska uppmärksammas vid själva tolkningstillfället.

Ta kontakt, så berättar vi gärna mer om våra tolkningstjänster!