Distanstolkning - delingua

Distanstolkning

Ibland är det smidigast och mest kostnadseffektivt att sköta tolkningen på distans via telefon eller videolänk.

I synnerhet korta kontakttolkningar sköts via oss enkelt med distanstolkning. Det är möjligt att få telefontolkning även med mycket kort varsel.

Vi berättar gärna för möteskunder om den nya teknologi med vars hjälp även konferenstolkning kan ordnas på distans – till och med så att deltagarna kan lyssna på tolkningen direkt i sin smarttelefon!

Vi erbjuder även telefontolkning av meddelanden, vilket innebär att tolken förmedlar ett entydigt meddelande via telefon till meddelandets mottagare Ett sådant meddelande kan gälla till exempel att en mottagningstid ställts in, delgivande av ett beslut eller ett laboratorieresultat.

Ta kontakt, så berättar vi gärna mer om våra tolkningstjänster!

 

Om du vill beställa tolk, ring numret 044 285 5677 eller 020 743 1389.