Tolkning - delingua

Tolkning

Vår ISO-certifierade tolkningstjänst erbjuder tolkning med alla tolkningsmetoder och på nästan alla världens språk. Våra tolkar är professionella tolkar och vi har gedigen erfarenhet av olika tolkningsarrangemang.

Vi har specialiserat oss på att förmedla tolkningstjänster till konferenser, bolagsstämmor, förhandlingar och olika internationella evenemang. Tolkhjälp behövs också i olika intervjuundersökningar, vid uträttandet av olika ärenden och i domstolsförhandlingar.

Ta kontakt, så berättar vi gärna mer om våra tolkningstjänster!

Om du vill beställa tolk, ring nummer 044 285 5677 eller 020 743 1389.