Steg till bättre språkkunskaper - delingua

Steg till bättre språkkunskaper

Trappan till bättre språkkunskaper utgörs av följande steg:

Kartläggning av behov

Innan utbildningen anpassas till deltagaren kartläggs hans/hennes utbildningsbehov och -önskemål.

Nivåtestning

I startnivåtestet ingår en muntlig och en skriftlig del.

Målsättning

Man ställer upp ett mål med utbildningen, som påverkas av både deltagarens språkkunskaper vid starttillfället och företagets målsättning.

Utbildningsplan

Man sätter upp en tidtabell för utbildningen och en utbildningsplan som är anpassad enligt den studerandes behov och målsättningar.

Uppföljning

Uppföljningen av utbildningens framskridande och deltagarnas framsteg sker via ett elektroniskt uppföljningssystem.

Feedback

Feedback samlas in från alla deltagare i mitten och slutet av kursen. Sammanfattningarna av feedbacken sänds till kundens kontaktperson.

Rapportering

Utbildningsrapporten innehåller ett sammandrag av deltagaraktiviteten, utbildningens innehåll och utvecklingen av deltagarnas språkkunskaper.