Språkutbildning - delingua

Språkutbildning för företag

Kan det vara både roligt och resultatgivande att lära sig ett nytt språk?

Vi erbjuder en kundnära språkutbildning som anpassats efter deltagarnas behov på alla språk och kunskapsnivåer. Våra utbildningar är alltid ändamålsenliga, men vi vet att alla studerande inte är stöpta i samma form. Därför väljer vi undervisningsmetod enligt hur de studerande bäst lär sig. Därför kan vi lova att du kommer att trivas på Delinguas språkutbildning. Våra uppskattade utbildningar är främst utbildningar på svenska och engelska som koncentrerar sig på ordförråd för arbetslivet samt Finnish for Foreigners-utbildningen.

Vår utbildning – var och hur?

Vi tror på ett elevnära lärande. Innan utbildningen börjar gör deltagarna ett startnivåprov, som vi utgår från när vi bedömer kunskapsnivån. Därefter planerar vi utbildningen tillsammans med kunden och väljer ut undervisningsmaterial enligt deltagarens individuella behov.

På Delingua kan du studera flexibelt på många olika sätt. Vi erbjuder privat-, par- och smågruppsundervisning och vid behov även distansundervisning och nätutbildningar.

Den rekommenderade längden på en utbildningsperiod är minst 20 undervisningstimmar. En undervisningstimme tar 45 minuter och ett undervisningstillfälle är vanligtvis två undervisningstimmar långt (90 minuter). Utbildningen kan ordnas en gång i veckan eller oftare enligt kundens behov och önskemål.

Undervisningstimmarna anordnas i kundens eller Delinguas utrymmen eller på distans.

Våra utbildare

Våra utbildare är erfarna yrkesmänniskor. De har kännedom om behovet av språkkunskaper i arbetslivet, och de har alla mångsidig erfarenhet av vuxenutbildning. För flera språk kan du välja antingen en finländsk utbildare eller en utbildare som talar språket som modersmål. Utöver den egentliga språkundervisningen ger de rikligt med information om språkområdets kultur och traditioner.

På Delingua är det roligt att lära sig. Vi vågar påstå att hos oss lär du dig säkert!

Blev du intresserad? Testa dina språkkunskaper här och anmäl dig till en av våra språkutbildningar!

Vill du veta mera? Ring numret 044 346 9635.