Tekniska översättningar - delingua

Tekniska översättningar

Tekniska översättningar är en teknikgren som vi behärskar väl.  

Såväl noggrannhet och tillförlitlig terminologi som snabbhet och konkurrenskraftig prissättning är en del av vår servicehelhet inom teknisk översättning.

Vid teknisk översättning lägger vi särskild vikt vid terminologihantering och översättningsteknologi. I vissa fall kan vi tillsammans med kunden överväga maskinöversättning och efterredigering, om det är fråga om en stor textmängd, snäv tidsram och texttypen är lämplig för maskinöversättning. I övriga fall översätts texten av en översättare specialiserad på teknik.

Vi hanterar nästan alla filformat och erbjuder vid behov en teknisk dokumentationsprocess från början till slut.

Vi har erfarenhet av allt från säkerhetsdatablad och teknologiindustri till produktbeskrivningar och byggnadsindustri. Ta kontakt så berättar vi gärna mer om våra referenser!