Översättningar för marknadsföring - delingua

Översättningar för marknadsföring

En ordagrann översättning garanterar att din marknadsföringskommunikation misslyckas. Men hur får man den att lyckas?

Vid översättning av marknadsföringsmaterial avviker översättningen ofta från källspråkets ordalydelse, men inte från det budskap man vill förmedla. Det lönar sig att föra dialog med översättningsbyrån från första början. När det gäller slutresultatet är kundens anvisningar om översättningens stil, terminologi och målgrupp guld värda för oss, men lönen för mödan är ännu större för kunden.

Vid översättningen av marknadsföringsmaterial drar vi nytta av experter på målmarknaden. Tillsammans med kunden går vi igenom kraven och förväntningarna för att översättningen ska fungera lika bra som originalinnehållet.

Ibland behövs några alldeles särskilt kreativa och smarta lösningar för att känslan och betydelsen av den ursprungliga texten ska kunna förmedlas även i översättningen. Inom översättningsbranschen går sådana översättningar under benämningen transcreation (kreativ översättning).

Läs fler exempel på kunder, vars marknadsföringsrelaterade översättningsproblem vår översättningsbyrå har löst. Du kan även kontakta oss, så berättar vi gärna mer om våra kundreferenser!