Översättning och lokalisering av mjukvara - delingua

Översättning och lokalisering av mjukvara

Vad är en bra mjukvaruöversättning?

Den ger inte intrycket av att vara en översättning.

Vid översättning av mjukvara ska innehåll och användargränssnitt lokaliseras till ett annat språk utan att användbarheten påverkas. Om lokaliseringen är välgjord tänker du inte ens på att den är en översättning.

För att förverkliga stora lokaliseringsprojekt krävs noggrann planering, förmåga att hålla sig till tidtabellen och förmåga att felfritt och systematiskt översätta stora mängder innehåll. Det är möjligt endast om man har en benhård erfarenhet och rejäl projektledningsförmåga. Precis det hittar du hos oss. I massor.

Vi hanterar alla filformat och redigerar dem så att de blir kompatibla med vårt översättningsminne. Vi förstår programvarukodens fastställda begränsningar och siktar alltid på en optimal användarupplevelse. Till våra tjänster hör även testning av lokaliserad mjukvaras funktionalitet och språkets tillförlitlighet.

När du väljer vår översättningsbyrå som din lokaliseringsmedarbetare/ger vår översättningsbyrå uppdraget att lokalisera din mjukvara förlöper projektet utan tråkiga överraskningar.