Multimediaöversättningar - delingua

Multimediaöversättningar

Multimediainnehåll ökar explosionsartat. Enligt uppskattningar kommer över 80 procent av innehållet på internet år 2020 att bestå av video.

Om du har en internationell målgrupp tänker du förmodligen inte göra din video enbart på finska, så att dess verbala budskap når endast 0,75 promille av världens befolkning?

Textning är det kostnadseffektivaste sättet att översätta en video. Ett proffs inom AV-översättning observerar textningens teckenbegränsning och synkronisering.

Voice-over innebär att en översättning läses upp ovanpå det ursprungliga talet så en att det nedtonade ursprungliga talet hörs svagt i bakgrunden.

Transkribering är att skriva ner olika former av video- och ljudfiler i textform. Våra kunder beställer transkribering av till exempel möten och gruppdiskussioner.

Vilken multimediatjänst behöver du? Ta kontakt!