Översättningar och språkgranskning - delingua

Översättningar och språkgranskning

Letar du efter en översättningsbyrå som behärskar just ditt företags stil och specialområde?

En texts uppgift är att tilltala läsaren och förmedla information. För att lyckas med detta även på ett annat språk, måste översättaren kunna förmedla den ursprungliga textens stil och sätta sig in i ämnesområdets terminologi. För oss är varje översättning unik.

På vår översättningsbyrå har vi gedigen erfarenhet av många specialbranscher, till exempel investerar- och marknadskommunikation, juridik och offentlig förvaltning. Även teknik, byggverksamhet, miljö, hälsovård och medicin är bekanta områden för oss. Vi översätter fortlöpande pressmeddelanden, årsberättelser, börsprospekt, kundtidningar, kontrakt, användaranvisningar och mjukvara och nätsidor.

Läs några exempel på våra kunder, vars översättningsbehov vår översättningsbyrå tillfredsställt. Du kan även ta kontakt, så berättar vi gärna mer om våra kundreferenser!

Vi drar nytta av ny översättningsteknologi, såsom översättningsminnen, terminologihanterings- och integrationsverktyg. Den effektiva användningen av verktygen medför kvalité, kontinuitet och kostnadsbesparingar som får din affärsverksamhet att blomstra!

Som avtalskund har du dessutom följande förmåner: Du får tillgång till vår kundportal och webbläsarbaserade termbank. Via vår kundportal som stöder säker elektronisk överföring kan du bl.a. skicka och hämta filer. I vår termbank kan du söka i din organisations termbank, när och hur du vill.

Vi behandlar nästan alla filtyper och erbjuder många extratjänster till stöd för din översättning. Du kan till exempel beställa översättningen direkt till layoutfilen eller ett särskilt termarbete, i vilket din organisations centrala termer samlas direkt i vår webbaserade termbank.

Eller vill du för den delen skriva texten själv och letar efter en erfaren språkgranskare eller redigerare?

Om du har en ändamålsenlig text på målspråket, utför vi även olika former av språkgranskning och redigering. Granskningen utförs alltid av en språkexpert som talar språket som modersmål, så att du kan vara säker på att din text inte innehåller språkfel.

Om inget annat är överenskommet, tillämpas Delinguas allmänna leveransvillkor på översättningstjänsterna.