Våra kompetenskrav - delingua

Våra kompetenskrav

Har du den kompetens vi söker?

Vi erbjuder varje dag intressanta frilansjobb till kompetenta yrkeskunniga inom branschen.
Vi rekryterar språkkunniga som möter kraven i vårt ISO 9001:2008-kvalitetssystem.
För närvarande söker vi nya översättare, tolkar och språkutbildare.

 

Våra kompetenskrav är:

 

Översättare

• Högskoleexamen inom översättning eller språk
• Högskoleexamen i något ämne och minst två års erfarenhet av översättning
• Minst fem års erfarenhet av heltidsarbete som översättare
• Användarerfarenhet av översättningsverktyg
• Examen i auktoriserad översättning

 

Tolk:

• Utbildning inom området

  • yrkesexamen för kontakttolk
  • yrkeshögskoleexamen för tolk
  • universitetsstudier i tolkning
  • specialyrkesexamen för rättstolk
  • specialistutbildning till konferenstolk

• Minst 50 tolkningsdagars arbetserfarenhet

 

Språkutbildare:

• Lämplig högskoleexamen och pedagogisk kompetens
• Minst två års arbetserfarenhet inom språkutbildning för vuxna

 

Vi tillämpar alla eller en del av kraven som urvalskriterier från fall till fall.

Till stöd för urvalsprocessen får de sökande även utföra provöversättningar, tolkningstester och provundervisningstimmar.

 

Blev du intresserad? Skicka din ansökan till adressen recruitment@delingua.fi.