Hansel

Delingua on toiminut valtionhallinnon käännöspalveluiden puitesopimuskumppanina vuodesta 2013 eli edellisellä ja nyt käynnissä olevalla sopimuskaudella.

Hanselin valtionhallinnolle räätälöimän puitejärjestelyn kautta Delinguasta tilataan ruotsin, englannin, venäjän ja useiden muiden kielten käännöspalveluja ja kielentarkistusta sekä erilaisia lisäpalveluita, kuten kieli- ja kulttuurikoulutusta, tulkkausta ja litterointipalveluita.

Käännettävät tekstit ovat usein erikoisosaamista vaativia (esim. juridisia, teknisiä, tieteellisiä jne.) ja kääntäjältä vaaditaan hyvän käännös- ja kieliosaamisen lisäksi usein myös käännettävän tekstin aihealueen osaamista. Kokemusta meille on kertynyt vuosien saatossa paitsi virkakielestä, myös useilta eri hallinnon aloilta, kuten ulkoasiainhallinnosta, maahanmuuttoasioista, ympäristöasioista ja sosiaali- ja terveysalalta.

Lisätietoja: www.hansel.fi