Portaat parempaan kielitaitoon - Delingua

Portaat parempaan kielitaitoon

Portaat parempaan kielitaitoon muodostuvat seuraavista askelmista:

Tarvekartoitus

Ennen koulutuksen räätälöintiä osallistujien koulutustarpeet ja -toiveet kartoitetaan.

Tasotestaus

Lähtötasotestaukseen kuuluu suullinen ja kirjallinen osio.

Tavoitteet

Koulutukselle laaditaan tavoite, johon vaikuttaa sekä osallistujien kielitaidon lähtötilanne että yrityksen tavoitteet.

Koulutussuunnitelma

Koulutukselle laaditaan aikataulu sekä tarpeiden ja tavoitteiden mukaan räätälöity koulutussuunnitelma.

Seuranta

Koulutuksen etenemisen ja osallistujien edistymisen seuranta tapahtuu sähköisen seurantajärjestelmän kautta.

Palaute

Kaikilta osallistujilta kerätään väli- ja loppupalaute. Yhteenvedot palautteista toimitetaan asiakkaan yhteyshenkilölle.

Raportointi

Koulutusraportti sisältää yhteenvedon koulutettavien osallistumisaktiivisuudesta, koulutuksen sisällöstä ja osallistujien kielitaidon kehittymisestä.