Kielitaitotasot - Delingua

Kielitaitotasot

Uskomme opiskelijalähtöiseen oppimiseen. Ennen koulutusta osallistujat suorittavat lähtötasotestin, jonka perusteella määrittelemme taitotason. Suunnittelemme koulutuksen yhdessä asiakkaan kanssa ja valitsemme oppimateriaalin osallistujien yksilöllisten tarpeiden mukaan.

A1

Ymmärrät ja käytät tuttuja arkipäivän ilmauksia ja perustason sanontoja. Pystyt vastaamaan itseäsi koskeviin kysymyksiin ja kysymään vastaavia kysymyksiä muilta. Pystyt käymään yksinkertaisia keskusteluja, jos puhekumppani auttaa, puhuu hitaasti ja artikuloi selkeästi. Tästä se lähtee!

A2

Ymmärrät lauseita ja usein käytettyjä arkipäivän ilmauksia. Pystyt viestimään yksinkertaisissa ja rutiininomaisissa tilanteissa, jotka edellyttävät viestintää tutuista, jokapäiväisistä asioista. Pystyt kuvailemaan yksinkertaisin virkkein omaa taustaasi, lähiympäristöäsi ja välittömiä tarpeitasi. Hienoa, jatka samaan malliin!

B1

Ymmärrät pääkohdat selkeistä yleiskielisistä viesteistä, joita esiintyy usein esimerkiksi työssä, koulussa ja vapaa-ajalla. Pystyt tuottamaan yksinkertaista, johdonmukaista tekstiä tutuista tai itseäsi kiinnostavista aiheista sekä kuvaamaan kokemuksiasi, unelmiasi, toiveitasi ja tavoitteitasi. Pystyt perustelemaan ja selittämään lyhyesti mielipiteitäsi ja suunnitelmiasi. Tästä on hyvä jatkaa!

B2

Ymmärrät olennaisen konkreettisia ja abstrakteja aiheita käsittelevistä teksteistä. Viestiminen on sujuvaa ja spontaania. Pystyt säännölliseen viestintään syntyperäisen puhujan kanssa ilman, että se vaatii kummaltakaan osapuolelta ponnisteluja. Pystyt tuottamaan selkeää, yksityiskohtaista tekstiä erilaisista aiheista sekä esittämään mielipiteesi jostakin ajankohtaisesta asiasta. Hyvin menee!

C1

Ymmärrät erilaisia vaativia, pitkähköjä tekstejä ja tunnistat piilomerkityksiä. Pystyt esittämään ajatuksiasi sujuvasti ja spontaanisti ilman havaittavia vaikeuksia ilmausten löytämisessä. Käytät kieltä joustavasti ja tehokkaasti sekä sosiaalisiin että ammattiin liittyviin tarkoituksiin. Pystyt tuottamaan monimutkaisia aiheita käsittelevää selkeää, hyvin rakentunutta ja yksityiskohtia sisältävää tekstiä. Osaat jäsentää tekstiä ja käyttää sidesanoja. Hienoa, olet jo pitkällä!

C2

Ymmärrät yleensä vaikeuksitta kaikenlaista puhuttua ja kirjoitettua kieltä. Osaat yhdistellä tietoja erilaisista puhutuista ja kirjoitetuista lähteistä ja rakentaa niissä esitetyistä perusteluista ja selostuksista sisällöllisesti yhtenäisen esityksen. Pystyt ilmaisemaan ajatuksiasi spontaanisti, sujuvasti ja täsmällisesti. Erotat merkitysvivahteet mutkikkaissakin tilanteissa. Voit olla kielitaidostasi ylpeä!